Nipernaadi Matkaklubi MTÜ matkavarustuse renditingimused

 1. Matkavarustus kuulub Nipernaadi Matkaklubi OÜ (edaspidi Laenutaja) omandusse. Selle omavoliline edasilaenutamine, müümine, rentimine ja igal viisil võõrandamine on keelatud.
 2. Kliendil on õigus varustust kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
 3. Klient kohustub kasutama varustust heaperemehelikult.
 4. Laenutajal on õigus katkestada leping koheselt kui selgub, et klient on esitanud valeandmeid, klient ei maksa laenutasu õigeaegselt, ei taga varustuse säilimist laenutatud kujul, kasutab varustust lepingutingimusi eirates või rikub muul moel käesolevat lepingut. Lepingu katkestamise korral on klient kohustatud koheselt tagastama kogu laenutatud varustuse.
 5. Kliendil on kohustus kontrollida laenuks saadud varustuse seisukorda koheselt peale varustuse kätte saamist. Informatsioon võimalikest kahjustustest tuleb saata Laenutajale e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 6. Klient on kohustatud teatama laenutatud varustuse hävimisest, vargusest, kahjustustest ja purunemisest Laenutajale esimesel võimalusel.
 7. Kliendil ei ole õigust varustust ise remontida (va kui on kokku lepitud teisiti). Laenutatud varustusel on keelatud eemaldada osi ja neid vahetada ilma Laenutaja nõusolekuta. Vajadusel võib Laenutaja suunata kliendi varustuse remontimiseks oma poolt volitatud parandaja poole.
 8. Kliendil lasub vastutus varustuse hävimise, varguse, ja kadumise korral. Klient on kohustatud Laenutajale hüvitama varustuse asendushinna, mis on ära toodud rendiarvel. Varustuse varguse korral on klient kohustatud koheselt teatama nii politseisse, kindlustusfirmale (kui tal on sõlmitud vastav kindlustusleping) ja laenutajale.
 9. Laenutajal on õigus nõuda kliendilt sisse kogu tekkinud kahju. Kui varustus on hävinenud või seda ei ole muul põhjusel võimalik tagastada, tuleb kliendil tasuda varustuse asendushind. Asendushinna rakendamisel arvestatakse sellest maha kliendi poolt juba makstud tagatis ning renditasu.
 10. Varustust rentides kinnitab klient, et valdab teadmisi ja vajalikke võtteid varustuse kasutamiseks ning vajadusel kasutab tegevuses vajalikke kaitsevahendeid.
 11. Kõik varustuse kasutamisega seotud riskid lasuvad kliendil ning klient on kohustatud hüvitama tekkinud kahjud laenutajale ning kolmandatele osapooltele. Laenutaja ei vastuta kliendi või kolmandate isikute mistahes kahjude eest, samuti vigastuste eest, mis on tekkinud varustuse kasutamisel. 
 12. Klient on kohustatud maksma kohe peale arve saamist tagastamatu broneerimistasu. Ülejäänud renditasu ja tagatisraha tuleb maksta arvel näidatud kuupäevadel aegsasti enne eseme üle andmist/saatmist. Laenutaja ja kliendi vahel tekivad siduvad kohustused alles peale arvel näidatud broneerimissumma tasumist kliendi poolt Laenutaja arvel näidatud kontole.
 13. Renditasu arvestatakse kliendi poolt tellimisvormis määratud aja eest ning see ei sõltu sellest, kas ja kui kaua klient varustust rendiperioodil tegelikult kasutab. Saatmisaega renditasu määramisel sisse ei arvestata. 
 14. Varustuse üle andmine kliendile või tema volitatud isikule toimub Laenutaja laos Oa tn 54 Tartu või saadetakse see kliendi poolt renditellimuses näidatud pakiautomaati või Cargo terminali. Viimasel puhul lisandub rendisummale paki saatmise tasu.
 15. Varustus tuleb tagastada Laenutaja rendivarustuse lattu aadressil Oa tn 54 Tartu või mõnda Tartu pakiterminali kokku lepitud tähtajaks. Kui varustust ei ole õigeaegselt tagastatud peetakse kliendi tagatisrahast kinni hüvitis hilinenud päevade eest mahus, mis vastab tegelikule laenutuse kestusele hinnakirja järgi.
 16. Kui tagastamine viibib Laenutajast tingitud põhjustel, siis hüvitist hilinemise eest ei rakendata.
 17. Varustus tuleb tagastada isiklikult või kasutada selleks volitatud isikut. Sõltumata selles, kes varustuse tagastab, lasub kliendil vastutus tagastamise õigeaegsuse ja seisukorra eest.
 18. Varustus tuleb tagastada puhastatult ja kuivatatult, kui pole kokku lepitud teisiti.
 19. Tagatisraha tagastatakse peale renditud varustuse kätte saamist ja kontrollimist laenutaja poolt. Tagatisrahast arvestatakse vajadusel maha kulud varustuse remondiks, puhastamiseks või summa tagastustähtaja ületamise eest. Kulusid ei arvestata eseme normaalse kulumise eest.